Elektronisk cigarett och vape: klar vätska och arom

Förblandade vätskor är färdiga att vape vätskor; de innehåller propylenglykol, vegetabilisk glycerol, smakämnen och eventuellt nikotin.
Smakerna för elektroniska cigaretter och vape är istället koncentrerade essenser som ska användas efter utspädning i en basvätska. De kan inte användas rent.
Den allmänna indikationen för utspädning är en droppe arom per ml vätska.
Aromen av elektroniska cigaretter har olika intensiteter men det är fortfarande bättre att inte överstiga 3 droppar per ml.

Om du vill använda mer aromer i en neutral vätska är det bra att inte överstiga summan av de maximala droppar som rekommenderas. Till exempel, i 10 ml neutral vätska är det maximala antalet droppar som anges 30.
Du kan också lägga till aromen till de redan smaksatta förblandningarna, men i så fall är det att föredra att inte överskrida den enda droppen per ml eftersom det i vätskan redan finns aromer och deras överskott påverkar driften och varaktigheten av motståndet.

Nikotinhalten i vätskor varierar från 0 (för vätskor utan nikotin) till 36mg/ml (Smooke vätskor har 9mg/ml , 18mg/ml, 0mg/ml nikotin) om du köper via https://vape.se/.